Консултантска дейност
Информационна дейност

Информационна система
за българските предприятия
Информационна система
за оценка на компетенциите


София, ул. Чаталджа 76, ет. 1