Авиамонт АД - Монтана
Област: Монтана
Дейност: Растениевъдни услуги
Предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително предприемачество, вътрешен и външен дизайн, производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска дейност, експорт и реекспорт, транспортна дейност - превоз на пътници и стоки по шосе, жп, въздух и море в страната и в чужбина с наети и собствени транспортни средства, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, туристическа, маркетингова дейност или предоставяне на други услуги, ремонт на летателни апарати и агрегати, наем, лизинг, аренда на самолети, хеликоптери, авиохимическа дейност без ограничения на географски район в България и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1