Агротабак ЕООД - Стралджа
Област: Ямбол
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Собствено и съвместно производство, изкупуване, преработка, вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспортни и други, незабранени със закон, сделки в областта на селскостопанското производство; консултантска, информационна и маркетингова дейност за производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция, както за спомагателни материали, резервни части, съоръжения за селскостопанско производство и обработка на селскостопанска продукция; търговско представителство и посредническа дейност; участие в местни и задгранични фирми, сдружения, дружества и други със стопанска цел.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1