Агрихол Консулт ЕООД - Разлог
Област: Благоевград
Дейност: Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
Предмет на дейност: Търговия с препарати, торове, семена и пестициди на едро и дребно, обеззаразяване на зърнени храни, семена за посев и складови помещения, агрохимически анализ на почви и консултантски услуги, производство на комбинирани фуражи, изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни, търговска дейност в страната и в чужбина, производство, изкупуване, преработка и реализация на растителна и животинска продукция, доставка, монтаж, експлоатация и ремонт на електрически уреди, апарати, електронна и микроелектронна техника, счетоводни услуги, рекламна дейност, фотокопирна, размножителна и машинописна дейност, магазинна мрежа, оказионна и комисионна търговия, охранителна дейност, импорт, експорт и реекспорт на стоки, охранителна дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1