Автогара-инвест АД - Хасково
Област: Хасково
Дейност: Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни, превозни сделки за пътници, товари и таксиметрови превози в страната и в чужбина, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, ресторантьорство, хотелиерство, туристическа, рекламна, информационна, програмна, лизингова и импресарска дейност в страната и в чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на ДМА, внос, износ, реекспорт и бартер, като дейността ще се осъществява след приключване на процедурата по приватизация

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1