Амер М ООД - Враца
Област: Враца
Дейност: Търговия на дребно с парфюмерийни, козметични изделия и тоалетни принадлежности
Предмет на дейност: Търговия в страната и чужбина, туристическа, транспортна, спедиторска, складова, лизингова, строителна, рекламна, инженерингова и маркетингова дейност, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица у нас и в чужбина, търговия с алкохол, цигари и парфюмерия, търговия със селскостопанска продукция и произведена от нея продукция и стоки, както и всяка друга дейност, за която няма изрична забрана от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1