АГКДР Щерев АД - София
Област: София-град
Дейност: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Предмет на дейност: Изграждане и оборудване на акушеро-гинекологична клиника (без извършване на лечебна дейност), търговска дейност, покупко-продажба на стоки и вещи в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на такива стоки от собствено производство, външнотърговска дейност, внос, износ и реекспорт на стоки, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица и неперсонифицирани дружества, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, консултантски услуги в страната и в чужбина, както и всякаква друга незабранена със закон дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1