Берко-90-Берковски и сие СД - Сливен
Област: Сливен
Дейност: Производство на продукти от други неметални минерали, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Строителство, технически консултации, инвеститорски контрол, производство и търговия на строителни и горивни материали, производство и търговия на изделия от други неметални минерали, некласифицирани другаде, производство и търговия на асфалтови смеси, скални и инертни материали, производство и търговия на промишлени и битови стоки, без забранените със закон, указ или акт на мс, производство и търговия на селскостопанска продукция, туризъм и хотелиерство, предприемаческа дейност, без областите, в които е забранена със закон, указ или акт на мс, покупка строеж или ремонт на недвижими имоти с цел продажба, пътно строителство, ремонт и поддържани на пътища, покупка на стоки и други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество. дружеството ще развива дейността си в страната и чужбина.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1