Агромашинаимпекс-99 АД - Горна Оряховица
Област: Велико Търново
Дейност: Търговия на едро с трактори, машини и инвентар за селското стопанство и части за тях
Предмет на дейност: Закупуване на държавната собственост, представляваща "Агромашинаимпекс" - ЕАД, Горна Оряховица, обособена част от имуществото на "Агромашинаимпекс" - ЕАД, София, вътрешна и външна търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, сервизни услуги и ремонт на селскостопанска и друга техника, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на фирми от страната и чужбина, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, информационни и рекламни услуги, лизинг на движими и недвижими вещи, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1