Агейн СВ ООД - Севлиево
Област: Габрово
Дейност: Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации
Предмет на дейност: Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на счетоводното законодателство, финансови консултации. услуги по приватизация - изготвяне на финансови анализи, правни анализи, бизнес - инвестиционни планове, маркетингови проучвания, представяне на български и чужди компании, рекламни стратегии, бизнес оценки на имущество. експертизи, изготвяне на икономически обосновки за кредити. компютърни услуги. посредническа, вътрешна и външна търговия, както и всяка друга дейност, незабранена от законодателството в страната.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1