А и Р ремонт ЕООД - Лом
Област: Монтана
Дейност: Производство на машини за добива и строителството
Предмет на дейност: проектиране, строителство и ремонт на всякакъв вид сгради и други строителни обекти, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, дизайнерство, аранжиране, интериорни и екстериорни услуги, посредническа дейност при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, консултации и услуги в областта на строителството и архитектурата, дизайн, интериор, екстериор, управление и стопанисване на недвижими имоти, обществен транспорт на пътници и превоз на товари в страната и в чужбина със собствени и наети превозни средства, таксиметрова, автосервизна, складова дейност, продажба и отдаване под наем на моторни превозни средства, лизингова дейност, консултантска, инженерингова, рекламна дейност и услуги, маркетинг и мениджмънт, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, хотелиерска, ресторантьорска, информационна, програмна и издателска дейност, туроператорска, туристическа, агентска и посредническа дейност, предоставяне на туристически услуги, преводаческа дейност и легализация, предоставяне на интернет услуги, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна дейност, придобиване на дялово участие в други търговски дружества в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със закон

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1