Агромес ЕООД - Мусомища
Област: Благоевград
Дейност: Производство на месни продукти, вкл. от домашни птици
Предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и търговска дейност със селскостопанска и животинска продукция, производство на опаковки и пакетиране, месопреработване, производство и разфасоване на месо и месни продукти, колбаси и преработване на остатъчните материали, вътрешна търговия на едро и дребно с всички видове стоки на хранително-вкусовата промишленост, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, посреднически и комисионни услуги, търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в България и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност, оказион, битови услуги, както и всякакви дейности, позволени със законите на страната

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1