Агромашинаимпекс-17 ООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Предмет на дейност: Приватизация на "Агромашинаимпекс" - ЕАД, база Пловдив, обособена част от "Агромашинаимпекс" - ЕАД, София, клон Пловдив, както и внос-износ, търговия и дистрибуция на селскостопански машини, резервни части и изделия, реклама и представяне на продукти, консултантски услуги, представителство на чуждестранни фирми и други дейности, незабранени със закон

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1