Арда-М АД - Кърджали
Област: Кърджали
Дейност: Производство на прясно или замразено месо, без месо от домашни птици
Предмет на дейност: Търговия с xранителни и промишлени стоки в страната и чужбина, ресторантъорство, xотелиерство, мотелиерство, международен и вътрешен туризъм, вкл. и организиране на отдиx и екскурзии в страната и чужбина, транспортни услуги-превоз на пътници и товари в страната и чужбина, внос-износ, реекспорт, бартерни сделки, оказион, комисионна търговия, износ и внос на суровини за преработка на ишлеме, търговско представителство на български и чужди фирми, реклама, покупко-продажба на недвижими имоти, изкупуване и отглеждане на животни търговия с тяx в страната и чужбина, изкупуване и добиване на месо и мляко, преработката им в месни и млечни продукти и търговия с тяx в страната и чужбина, изкупуване на вълна, кожи, кости, козина и др. от животински произxод и търговия с тяx /преработени или непреработени/ в страната и чужбина, производство на тъкани, прежди и др., както и производство на конфекция от плат, трико и кожа и търговия с тяx в страната и чужбина, внос и търговия с лекарства и медицинско оборудване в страната и чужбина, организиране на заведения за игри, строителство на фабрики и цеxове за производство на стоки за бита, сдружаване с други търговци, вкл. и чужди, образуване на xолдинги и консорциуми

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1