Асарел Медет АД - Панагюрище
Област: Пазарджик
Дейност: Добив на руди на цветни метали и техните концентрати
Продукти и услуги:
Добив и преработка на медна руда. Годишно се преработват над 11 млн. тона медна руда и се добират над 180000 тона натурален меден концентрат, като се организирира ефективен добив по открит начин и обогатяване на медни руди със съдържание под 0.4 % мед.
Предмет на дейност: Добив и обогатяване на медни и медно-пиритни руди, биооxимично извличане на мед, ремонтна, проучвателна и инженерно-внедрителна дейност. право за извършване на обучение за професионална квалификация с цел реализиране на доxоди.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1