Аптечно 2000 ООД - Кюстендил
Област: Кюстендил
Дейност: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Предмет на дейност: Съxраняване и търговия с готови лекарствени средства, лекарствени материали, дезинфекционни материали, миещи препарати, санитарно превързочни материали и медицинска теxника; производство на галенови препарати на лекарствени средства; ремонт, корекция и продажби на очила и аксесоари; покупки на стоки и други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови и лицензонни и сделки; търговско представителство и посредничество; стоков контрол и сделки с интелектуалната собственост; рекламни и информационии сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външнотърговски сделки; лизинг.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1