Автоматика Инженеринг ООД - Хасково
Област: Хасково
Дейност: Търговия на дребно в неспец. магазини с разнообразни стоки
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработенн или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, в т. ч. и на средства за автоматизация и свързаните с тях възли и детайли, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни, превозни и бартерни сделки в страната и в чужбина, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, информационни, програмни дейности, внос, износ и реекспорт.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1