Автострой Комплект ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Ресторанти
Предмет на дейност: комплексно проектиране, строителство на сгради и пътища и др., монтаж, демонтаж и сервиз на пътно-транспортна техника, транспортни и спедиторски услуги в страната и в чужбина, доставка на машини, съоръжения и оборудване за жилищно и пътно строителство, хотелиерство, ресторантьорство и туристическа дейност в страната и в чужбина, внос, износ и реекспорт на стоки и услуги, всякакви други дейности.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1