Аврамов и син ЕООД - Перник
Област: Перник
Дейност: Ресторанти
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, дърводобив, дървопреработване, мебелно производство, отглеждане на горски и декоративни култури с цел продажба, комисионни, спедиционни, превозни, транспортни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, рекламна, импресарска, продуцентска и издателска дейност, хотелиерски, туристически и информационни услуги, ремонтна дейност, покупка, строеж, проектиране и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица и външнотърговска дейност, счетоводни услуги, покупко-продажба на активи от предприятия, обявени в производство по несъстоятелност и ликвидация, ресторантьорство, рейтингова дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1