Неделя, 29.11.2015, 01:42
Отраслови анализи Информация за фирми За СФБ Капиталов пазар АД
Покажи потребителската кошница Полезни връзки Контакти Начало Език

Няма избрани документи
Информация за фирми
Профайли на български компании
Как да поръчам и платя
Заявка за фирмена информация

Бургаска корабостроителница АД - София
Област: София-град
Дейност: Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт
Предмет на дейност: Участие в приватизационната сделка за закупуване на пакет акции от капитала на "Бургаски корабостроителници" - ЕАД, и/или на цялото предприятие или части от него при условията на чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, както и произтичащите от това действия и търговски сделки, обслужващи и свързани с участие в приватизационната процедура и покупката на дружеството с държавно имущество.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • булстат и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

 Цена & Поръчка
Eднократно
Цена
8.00 EUR
Начини на плащане
Цените са без ДДС
   София, ул. Алабин 16-20, ет. 1 e-mail: sfb@bia-bg.com   

Copyright © 2005-2015 СФБ Капиталов пазар АД. Общи условия за ползване