Неделя, 31.08.2014, 13:12
Отраслови анализи Информация за фирми За СФБ Капиталов пазар АД
Покажи потребителската кошница Полезни връзки Контакти Начало Език

Няма избрани документи
Профайли на български компании
Как да поръчам и платя
Заявка за фирмена информация

Бургаска корабостроителница АД - София
Област: София-град
Дейност: Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт
Предмет на дейност: Участие в приватизационната сделка за закупуване на пакет акции от капитала на "Бургаски корабостроителници" - ЕАД, и/или на цялото предприятие или части от него при условията на чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, както и произтичащите от това действия и търговски сделки, обслужващи и свързани с участие в приватизационната процедура и покупката на дружеството с държавно имущество.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • булстат и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

 Цена & Поръчка
Eднократно
Цена
8.00 EUR
Начини на плащане
Цените са без ДДС
   София, ул. Алабин 16-20, ет. 1 e-mail: sfb@bia-bg.com   

Copyright © 2005-2014 СФБ Капиталов пазар АД. Всички права запазени.