Амбулатория за специализирана извънболнична помощ - медицински център Свети Врач ЕАД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ от лекари с различни признати специалности - диагностика, лечение, реxабилитация и наблюдение на болни, консултативни и профилактични прегледи, предписване на лабораторни и други изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации под теxен контрол и отговорност, извършване на експертизи за временна нетрудоспособност, издаване на документи, свързани с дейността на центъра, насочване на пациенти за консултативна и друга болнична помощ, лечение на болни в дома им, когато състоянието на болния налага това, всякакви, незабранени от закона търговски дейности, свързани с нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване на пациентите.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1