Агроспектър 2000 ООД - Разград
Област: Разград
Дейност: Растениевъдни услуги
Продукти и услуги:
РОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С НАД 550 ДЪРВЕСТНИ И ХРАСТОВИ ВИДОВЕ ЗА ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ; ВЕРТИКАЛНИ ПЛАНИРОВКИ, СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ; ЗАТРЕВЯВАНЕ, ЗАЦВЕТЯВАНЕ, ЗАСАЖДАНЕ НА ДЪРВЕТА И ХРАСТИ И ТЯХНОТО ПОДДЪРЖАНЕ ; ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СПОРТНИ ИГРИЩА И ТЕРЕНИ ; ПАРКОВИ И ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ И АКСЕСОАРИ ; ПАРКОВО И ГРАДИНСКО ОСВЕТЛЕНИЕ, ЕФЕКТНИ ОСВЕТЛЕНИЯ ЗА ПАРКОВЕ, ГРАДИНИ, ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ И СГРАДИ ; ПАРКОВИ, ГРАДИНСКИ И ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ; НАПОИТЕЛНА ТЕХНИКА И СЪОРЪЖЕНИЯ ; ПАРКОВИ И ГРАДИНСКИ НАСТИЛКИ, СКАЛНИ КЪТОВЕ, УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ, ДЪРВЕНИ СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ
СЕМЕНА: многолистна люцерна, зеленчукови, житни, технически, маслодайни, етерично масленни, тревни, фуражно-тревни, цветни, грудки и луковици ; БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО ; ЛЮЦЕРНОВО БРАШНО ; ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАСИЩА ;
Предмет на дейност: Проектиране, изграждане и поддръжка на паркове и декоративни площи, градини, алеи, детски площадки, спортни игрища и терени, паркоустрояване и строителство, благоустрояване и инфраструктура; вътрешно и външнотърговска дейност; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги и всяка друга дейност /търговска/ по смисъла на чл.1, ал.1 от тз и незабранена със закон

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1