Агро стил Шабла ООД - Шабла
Област: Добрич
Дейност: Други специализирани строителни дейности
Предмет на дейност: Производство, преработка, обработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция в страната и чужбина, внос и износ на селскостопанска и промишлена продукция в суров и преработен вид, търговия с препарати за растителна защита и консултации по приложението им, производство и търговия с посевен и посадъчен материал, търговия на едро и дребно, складова дейност, както и всякакви дейности свързани с предмета на дейност на дружеството

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1