Адванст майкро кънтролс инкорпорейтид АД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на други електрически съоръжения, нeкласифицирани другаде
Предмет на дейност: Разработка, производство и разпространение на микропроцесорни системи за автоматизация на основата на теxнологичен трансфер от сащ, разработка, производство и разпространение на сензори на основата на теxнологичен трансфер от сащ, окомплектовка, разпространение и поддръжка на средства за електронизация и автоматизация, внос и износ, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон или друг нормативен акт.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1