Авангард-ДХ ЕАД - Търговище
Област: Търговище
Дейност: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Предмет на дейност: Външнотърговска и външноикономическа дейност, покупко-продажба на автомобили, резервни части, промишлени и индустриални стоки, машинни съоръжения, петрол и петролни продукти (след лиценз), предпродажбен и експлоатационен сервиз на автомобили, гаранционно обслужване на автомобили и свързаните с него дейности, изграждане на дистрибуторска мрежа за пласмент на автомобили и резервни части, автомобилни гуми, автовлакове и други автомобилни аксесоари, транспортна дейност в страната и в чужбина, строителна дейност, вътрешен и международен туризъм (след лиценз), туроператорство, търговско представителство и посредничество, търговия на едро и дребно с хранителни стоки и селскостопанска продукция, спедиционна, складова, лизингова дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1