Ароматик ООД - Казанлък
Област: Стара Загора
Дейност: Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати
Продукти и услуги:
Фирмата е основана на 02.06.1995 год. в гр. Казанлък под името "Българска роза" Ароматик ООД с основна дейност производство на битови препарати, козметика, етерично-маслени продукти и автокозметика.
От началото на 1998 год. фирмата носи настоящето си име Ароматик ООД и насочва дейността си основно в производството на автокозметика МОТОХ и битови препарати А1. Произвеждат се над 120 продукта. Фирмата разполага с две производствени бази с обща площ 7 300 кв.м. и застроени площи - 3400 кв.м.;
Предмет на дейност: Производство и търговия с миещи и перилни препарати, козметика, парфюмерия, производство и търговия със строителни материали, търговия с промишлени и селскостопански стоки, информация, реклама и посредническа дейност, транспортни и шивашки услуги, външнотърговска дейност, всякакви дейности, незабранени със закон.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1