Акта Консулт ЕООД - Габрово
Област: Габрово
Дейност: Питейни заведения
Предмет на дейност: Покупка на стоки с цел препродажба, ресторантьорство, хотелиерство, консултантска дейност, комисионни, превозни услуги, търговско представителство и посредничество, изграждане и експлоатация на търговски и производствени обекти, издателска дейност (без книгопечат), интернет и други услуги с предоставяне на компютри и софтуер, строителна дейност, покупка, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, всякакви други дейности, управленско, информационно, маркетингово и финансово-счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1