Агробул Р ООД - Разград
Област: Разград
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Производство и търговия с хранителни и промишлени стоки в страната и в чужбина, производство на всякаква селскостопанска продукция, заготовка и търговия със семена и посадъчен материал, внос и износ на семена и посадъчен материал, агротехническо и агрохимическо обслужване, селскостопански авиационни услуги, съхранение и търговия със зърно в специализирани и лицензирани складове и силози, мелничарство, специализирани консултации в селското стопанство, транспортна дейност - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1