Агрогид ЕООД - Гоце Делчев
Област: Благоевград
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Производство, търговия, внедряване и консултации на растителнозащитни средства, семена, посадъчен материал и всякаква друга растителна продукция, незабранена със закон, естествени и минерални торове, стимулатори, микроторове и растителни регулатори, научноизследователска и внедрителска дейност, инженерингова дейност, консултации в селското стопанство, приложение на растителнозащитна селскостопанска техника, експертни оценки и други такива, производство на стоки с цел продажба, търговска дейност в страната и в чужбина с всякакви хранителни и промишлени стоки, незабранени със закон, маркетинг, комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско посредничество и представителство, превозна, куриерска, туристическа, хотелиерска, ресторантьорска, информационна, рекламна, програмна, външнотърговска дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1