Артекс България ЕООД - Кърджали
Област: Кърджали
Дейност: Производство на ризи, блузи и друго долно облекло
Предмет на дейност: производство, дистрибуция и износ на текстилни изделия, поръчки на конфекция за ишлеме от чуждестранни възложители, транспортна дейност в страната и в чужбина, маркетингова дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, всякакви други дейности, незабранени със закон

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1