Автоматика АД - Хасково
Област: Хасково
Дейност: Производство на електроразпределителни и контролни апарати
Предмет на дейност: Производство на средства за автоматизация и свързаните с тях възли и детайли, маркетинг и търговия с крайните продукти, отдаване под наем на дълготрайни материални активи, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги (всички като предприятие), лизингови сделки, хотелиерски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1