Айбилкан ЕООД - Венец - Ш
Област: Шумен
Дейност: Производство на рафинирани масла и мазнини
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, производство и търговия със селскостопанска (растителна и животинска) продукция, мляко и млечни произведения в прясно и консервирано състояние, производство на хранителни, нехранителни, промишлени и непромишлени стоки, стоки за бита, спорта и туризма с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, валутни сделки (след надлежно разрешение), превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, маркетингова дейност в страната и в чужбина, откриване на бензиностанции и търговия с нефтопродукти и на сервизи, хотели и ресторанти, външноикономическа дейност по целия предмет на дейност ­ импорт, експорт, реекспорт, бартер, ноу-хау, консултантски услуги във връзка с външноикономическата дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1