Абритус.ком АД - Разград
Област: Разград
Дейност: Радио и телевизионна дейност
Предмет на дейност: Далекосъобщителна дейност, радио дейност, телевизионна дейност, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни и програмни услуги, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, търговско представителство, вътрешна и външна търговия, лизингови, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, покупкана стоки или други вещи с цел да се препродадат в първоначален, преработен или обработен вид, както и всяка друга незабраненаот закона дейност

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1