Акустична техника АД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на телевизионни и радиоприемници, апарати за записване или възпроизвеждане на звук и образ
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и в чужбина с аудио визуална техника, други промишлени и битови изделия и резервни части за тях, техни производни и компоненти и свързаните с това преработвателни машиностроителни, технологични и сервизни, дистрибуторски и други дейности и услуги, внос и износ в страната и в чужбина, транспортна дейност, продуцентска, туристически дейности и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1