Агромаксинвест ЕАД - Разград
Област: Разград
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производствена, инженерингова, маркетингова, спедиционна, транспортна, складова, лизингова, хотелиерска, ресторантска, туристическа, консултантска и външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт, представителство, агентство, комисионерство и посредничество на български и чуждестранни фирми и физически лица в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1