Алма Д ЕООД - Сливница
Област: София-окръг
Дейност: Търговия на едро с отпадъци и скрап
Предмет на дейност: Търговско посредничество и представителство на наши и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, рекламна дейност, хотелиерство и туризъм, строителство, предприемачество и ремонтно-сервизна дейност, агентство и комисионерство на български и чуждестранни физически лица и фирми в страната и извън нея, лизингова и търговска дейност, вкл. чрез разкриване на собствена магазинна мрежа, със стоки за бита на гражданите, промишлени и хранителни стоки, преработка, изкупуване, производство и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински характер, транспортна, спедиторска и външнотърговска дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1