АБМ ООД - Хасково
Област: Хасково
Дейност: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Доставка и продажба на горива, битуми и всякакви петролни продукти; продажба на компютърни системи, софтуерни продукти /включително и програмиране/, електроника и консумативи към тях, ремонт и поддръжка на компютърна техника, както и покупка на стоки и други вещи, незабранени със закон с цел продажбата им в страната и чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажбата им в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, както и други, незабранени от закона дейност.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1