Агро Славянин ООД - Стара Загора
Област: Стара Загора
Дейност: Отглеждане на свине
Предмет на дейност: Животновъдство и растениевъдство, транспортна дейност в страната и в чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство (по законоустановения ред), търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, складови, лицензионни, хотелиерски (след лиценз), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякакви други дейности, незабранени със закон; фуражопроизводство.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1