Автобаза БД ООД - Бобов дол
Област: Кюстендил
Дейност: Товарен автомобилен транспорт
Предмет на дейност: Автомобилни превози в страната и в чужбина, складова и товарно-разтоварна дейност, гаражни и автосервизни услуги, пътна помощ и репатриране на автомобили, годишни технически прегледи на колесни превозни средства, продажба на нови и употребявани резервни части на МПС и други превозни средства, както и други дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1