Актива 1 ООД - София
Област: София-град
Дейност: Друго хуманно здравеопазване
Предмет на дейност: Счетоводни услуги и консултации, транспортна дейност, спедиция, логистика, предоставяне на услуги, търговия, внос, износ и реекспорт на стоки, строителство и ремонт на граждански и промишлени обекти, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, лицензионни сделки и сделки за предоставяне на ноу-хау, всякаква друга дейност, незабранена със закон; предоставяне на трудово-медицинско обслужване,ел. лабораторни услуги и осъществяване на дейност като орган за контрол от вида С.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1