АБ Пътища и Съоръжения ЕООД - Сливен
Област: Сливен
Дейност: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Предмет на дейност: Всички видове строителни дейности, вкл. пътно строителство в страната и в чужбина, производство на промишлени и селскостопански произведения, вкл. внос и износ, всякакви услуги на населението, незабранени, вкл. и в чужбина, търговия с всички стоки без забранените, вкл. внос и износ, всякакви стопански дейности без забранените.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1