Агро-свей ЕООД - Шумен
Област: Шумен
Дейност: Търговия на едро с химични продукти
Предмет на дейност: Производство и търговия с препарати за растителна защита, торове, селскостопанска продукция от растителен и животински произход, посевен и посадъчен материал, промишлени стоки и изделия за бита, механизирани услуги с всякакви селскостопански машини, специализирани консултации и услуги по растителна защита и торене, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни фирми и лица, извършване на всякакви транспортни, складови, информационни, рекламни, строителни, комисионни, спедиторски и издателски услуги, извършване на всякакви дейности и услуги, незабранени със закон, импорт, експорт, реекспорт и сделки на бартерна основа със стоките и услугите по целия предмет на дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1