Агростар 2001 ЕООД - Велико Търново
Област: Велико Търново
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Производство и реализация на промишлени стоки за бита и средства за производството, хранителни продукти; производство на селскостопански стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; производствена, търговска, транспортна, спедиторска, складова, лизингова, инженерингова, маркетингова, информационна и консултантска дейност; друга дейност с всякакви стоки в страната и чужбина; външнотърговска дейност, внос и износ; покупко - продажба на недвижими имоти, селскостопанска техника, инвентар, оборудване и резервни части; строителство и продажба на готов строителен продукт; представителство / без процесуално / на български и чуждестранни фирми и граждани в страната и чужбина; вътрешен и международен туризъм; предприемаческа и посредническа дейност; търговия с моторни превозни средства и резервни части; битови услуги; рекламна дейност; хотелиерство и ресторантъорство; финансови и счетоводни услуги, обучение на чужди езици, търговия с аудио и видео касети и електронни изделия, както и всяка друга дейност разрешена със закон

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1