Арис Импорт Експорт ООД - Ямбол
Област: Ямбол
Дейност: Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка, обработка и реализация в страната и в чужбина на селскостопански продукти, продукти и крайни изделия на хранително-вкусовата промишленост, месо и месни изделия, пчелен мед, орехи, животни, метални отпадъци, стоки и услуги за населението, строителни материали, транспортни, хотелиерски, туристически и юридически услуги и консултации, ресторантьорство, импресарство, маркетинг, реклама, внос-износ, реекспортни и други специфични операции, трансфер на технологии, информационни продукти, сключване и реализация на арендни и лизингови договори, инженерингова дейност, внос, износ и реекспорт на употребявани и нови леки и лекотоварни автомобили, товарни и хладилни камиони, селскостопанска техника, електромашини, електроника, битова техника, микробуси и автобуси, изкупуване и преработка на вложено зърно и производните му продукти и издаване на складови записи, търговия и съхранение на торове и препарати за селското стопанство, производство, търговия и съхранение на 1%,%- , зърно и зърнени култури, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон и съобразена със специалните му изисквания.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1