Анно-91 ООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на изделия от корк, слама и материали за плетене
Предмет на дейност: Друга търговия на едро. Производство и търговия с промишлени стоки и стоки за широко потребление. производство, преработка, изкупуване и търговия с всякакъв вид селскостопанска продукция от растителен и животински произход и диворастящи плодове. лизинг, маркетинг, инженерингова дейност. търговия с произведения на изкуството /без паметници на културата и изделия от благородни метали и скъпоценни камъни/. проектантска дейност. автосервизи и услуги. спедиторска и транспортна дейност в страната и чужбина. организиране и провеждане на общи и специализирани образователни курсове и школи /без издаване на документ за правоспособност/. създаване и трансфер на научноизследователски и технологични продукти. общи и специализирани преводи от и на всякакви езици. предпечатна подготовка на периодични и непериодични издания. финансово-счетоводни и административно-правни услуги /без процесуално представителство/. организиране и провеждане на ревюта, базари, търгове, конкурси и импресарска дейност. хотелиерство и ресторантъорство. туристически услуги в страната и чужбина. строителна дейност. оказионна и комисионна дейност /без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата/. внос, износ, реекспорт и специфични външнотърговски операции. представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и фирми на граждани в страната и чужбина. продажба на стоки на консигнация /без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата/.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1