Агротайм ООД - Исперих
Област: Разград
Дейност: Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
Продукти и услуги:
Растиеневъдство „Агротайм”ООД произвежда висококачествени зърнено-хлебни и зърнено-фуражни култури от избрани сортове.Използваме селектирани български, френски, австрийски и датски семена, като непрекъснато се стремим да обновяваме селекцията с цел постигане на оптимални резултати. Произвеждаме следните зърнени култури: • зърнено-хлебни култури – пшеница; • зърнено-фуражни култури – царевица, ечемик, шарен слънчоглед; • маслодайни – слънчоглед. Производство на семена Произвеждаме висококачествени и специално подбрани семена / пшеница, царевица, слънчоглед /, гарантиращи добри добиви. Животновъдство Свинекомплексът на „Агротайм” ООД е модерно оборудван и представлява високо-технологичен комплекс. Отглежданите холандски и датски породи свине, предимно Данбред и Топигс, напълно отговарят на европейските изисквания за „постно” месо. Работим непрекъснато за подобряване на генотипа. В момента годишното производство е 52 000 угоени прасета, като се стремим да достигнем 60 000 бр. годишен капацитет. Трайни насаждения Фирмата диверсифицира производството си чрез отглеждане на трайни насаждения /малини и череши/.
Предмет на дейност: Производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция, промишлена продукция, стоки за бита, комисионна търговия, оказионна, външна и вътрешна търговия, организиране на спортни и развлекателни игри, битови услуги, хотелиерство, ресторантьорство, софтуерна дейност, събиране и реализация на диворастящи билки и плодове, дивеч, разработка и внедряване на нови технологии, внедряване на ноу-хау, транспортна и строителна дейност, представителство в страната и в чужбина.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1