Автогарант ООД - Стара Загора
Област: Стара Загора
Дейност: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба, превозни, туристически и други услуги, външноикономическа дейност и всякаква друга незабранена със закон търговска дейност.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1