Беко Експорт Импорт ООД - Белица
Област: Благоевград
Дейност: Производство на дограма, конструкции и детайли от дървен материал за строителството
Предмет на дейност: Производство и търговия със стоки за народно потребление, вътрешна и външна търговия с всички видове стоки без забранените със закон, бартерни, комисионни, консигнационни и други спедиционни и специфични търговски операции, представителство и агентство на наши и чуждестранни фирми и търговци, реклама и маркетинг на българския и чужди пазари, проучвания и инвестиции в страната и в чужбина, експлоатация на всякакъв вид търговски обекти, вътрешен и международен автомобилен транспорт, таксиметрова дейност и спедиторски услуги.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1