А Строй ЕООД - Абланица - Бл
Област: Благоевград
Дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Предмет на дейност: Проектиране и изграждане на недвижими имоти в страната и в чужбина, инвеститорски контрол и техническо ръководство на строителни обекти, строително-ремонтни услуги, производство и продажба на бетонови изделия, разтвори, строителни материали, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионна търговия, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна, информационна, складова и транспортна дейност, търговия с петролни продукти в страната и в чужбина, външнотърговска дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1