Ава Ойл ЕООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Обработка, внос, износ, маркетинг, покупка, продажба, реализация и транспорт по суша, жп, вода, въздух и тръбопровод или по друг уместен начин на петролни продукти и други стоки от всякакъв произход, обработени или преработени в България и в чужбина, комисионерска, спедиторска, складова, лизингова дейност, търговско представителство и агентиране, транспорт на пътници и товари по суша, въздух и вода, реклама, консултантски и информационни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, маркетинг и инженеринг, производство, маркетинг и реализация на селскостопанска продукция, всякаква друга производствена дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1